Lưu trữ Danh mục: Bếp Điện Từ Lorca

Bếp Điện Từ Lorca LCE-886D

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM • Bếp hỗn hợp 1 điện 1 từ • Mặt kính [...]

Bếp Điện Từ Lorca LCE 306 – 3 Vùng Nấu

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM Mặt kính Schott Ceran vát cạnh chịu lực chịu nhiệt Bàn [...]

Bếp Điện Từ Lorca LCE 306

1. TÍNH NĂNG SẢN PHẨM • Mặt kính Schott Ceran vát cạnh • Tính năng [...]